OBS, Vissa tider är det mer belastat i styrketräningsrummet och vissa tidet är det bokat i gymparummet.
Se aktuellt schema som finns i receptionen.

Styrketräning

Smart träning med HUR - smart touch system, se filmen HÄR

Effektiv, säker, snabb och specifik träning.

Hos oss kan du träna i den senaste utrustningen inom styrketräning och konditionsträning.

HUR smart touch system bygger på att träningsmaskinerna med hjälp av ett kort, - ditt kort, kommer ihåg vilka inställningar du har på sitsen och vilken belastning du ska ha. Du behöver således inte ställa in något utan bara lägga ditt kort på träningsmaskinen. Det enda du behöver göra själv är att träna ;)

Effektivt – ditt kort kan programmeras med progression, vilket innebär att du får anpassat tyngre motstånd om du överpresterad gången innan. På så sätt kommer du successivt bli starkare. 
Via internet får du tillgång till systemet kan du få statistik på din progress

Säkert – maskinerna ställs in av legitimerad sjukvårdspersonal för att passa dig och dina behov. Du kan därför vara trygg i att du kommer utföra övningarna på säkrast möjliga sätt.

Snabb – träningen utförs i en cirkel och därför behöver du inte vänta på att maskinerna ska bli lediga. Eftersom maskinerna ställer in sig åt dig behöver inte du lägga ner tid på det. Du tränar igenom hela kroppen på 20 minuter.
Vill du köra tuffare är det bara att ta ett varv till.

Specifikt – träningen i HUR smart touch system kompletteras med individuellt anpassade övningar så att du blir smidigare och extra stark på rätt ställe.

Er investering:

prisexempel, inkl 6% moms
12 mån träning 2 950 kr
6 mån träning 1 750 kr
Startkostnad för nya kunder: 2 handledningar samt kortaktivering, 1 350 kr

Värt att veta om styrketräning
Många tror att styrketräning bara är till för dem som vill bygga muskler och har Arnold som sin förebild. I själva verket passar styrketräning alla typer av människor eftersom den är individuell och anpassbar.

Styrketräna för din hälsa
Användningsområdet för styrketräning är inte lika begränsat som man skulle kunna tro. Generellt ser många att styrketräning lämpar sig till dem som vill öka muskelvolym, styrka, uthållighet och som ett redskap vid rehabilitering av muskelskador. Vad de flesta inte är medvetna om är hur pass hälsofrämjande styrketräning kan vara.

Hälsofrämjande effekter av styrketräning
Styrketräning har visat på många positiva hälsoeffekter. Vad sägs som: ökad muskelstyrka, muskelmassa, förbättrat syreupptag, uthållighet, sänkt fettmassa, ökad insulinkänslighet, lägre blodtryck och blodfetter, ökad bentäthet, balans, rörlighet, förbättrad mental hälsa (styrketräning har visat kunna mildra både ångest och depression), mindre ledsmärta, fallrisk (många äldre kvinnor ramlar och bryter lårbenet), minskad ledsmärta och ryggsmärta. Förutom det så känner många människor sig yngre och snyggare. Inte dåligt eller hur?

Kan man förbättra ens kondition med hjälp av styrketräning?
Undersökningar har visat att konditionen inte förbättras anmärkningsvärt av styrketräning, däremot förbättras musklernas uthållighet. Styrketräning har också en positiv inverkan på hjärtfrekvens och blodtryck. Du kan alltid kombinera din styrketräning med en konditionskrävande uppvärmning som exempelvis cykling. På så vis tränar du även din kondition.

Styrketräning för kvinnor
Många kvinnor vill inte styrketräna eftersom de tror att träningen kommer att resultera i en stark ökning av deras muskelvolym. Detta stämmer inte riktigt. För att utveckla stor muskelvolym strävar man hela tiden efter ökad belastning och färre repetitioner (dvs antal gånger en styrketräningsrörelse utförs). Tvärtom om man håller sig till många repetitioner och relativt låg belastning kan man forma sina muskler, bli starkare samtidigt som muskelvolymen inte ökar nämnvärt. Värt att nämna är också att styrketräning minskar risken för benskörhet, något som främst drabbar kvinnor. Om du är orolig för att vara den enda kvinnan på gymmet så kan du slappna av. Numera är det inte längre så att bara män tar sig till gymmet.

Styrketräning för ungdomar
Experter är relativt överens om att ungdomar som fortfarande växer inte bör styrketräna. Däremot är inte all form av styrketräning förbjudet. Styrketräning med egen kroppsvikt som belastning passar de flesta åldrar. Träning med vikter och maskiner bör endast ske under strikt kontrollerade förhållanden för att undvika överbelastning och skador.

Skador?
När träningen utförs korrekt är skaderisken låg. Om du är osäker på hur en övning utförs tekniskt sett, se till att ta hjälp av någon mer erfaren. Övningarna utförs normalt under väldigt kontrollerade rörelser vilket är en av anledningarna till varför det är säkert att styrketräna. En annan faktor är att både frekvens och intensitet bestäms av individen själv. Det är du själv som bestämmer när det börjar bli för tungt eller för jobbigt.

Styrketräning för alla typer av människor
Ett av de starkaste argumenten för styrketräning är att den passar nästan alla åldrar. Även en 60-åring kan styrketräna och få resultat. Elitaktiva kan styrketräna för att bli explosivare eller mer uthållig. De som vill gå ner i vikt kan styrketräna och de som vill bygga muskler kan göra det. Det är helt enkelt så att styrketräning finns för alla typer av människor.