TRÄNINGSKORT, PRISER

INSTRUKTION SAMT KORTAKTIVERING (engångskostnad i startskedet)
1 350 kr

Träningskort

13 mån - 2 000 kr
7 mån - 1 150 kr
3 mån - 700 kr
1 mån - 300 kr

KLIPPKORT
10 gånger - 1750 kr
20 gånger - 2950 kr

Personlig träning, extra handledning
1 gång - 760 kr
10 gånger - 6 570 kr