TRÄNINGSKORT, PRISER

INSTRUKTION SAMT KORTAKTIVERING (engångskostnad i startskedet)
1 350 kr

MÅNADSABONEMANG

Löpande autogiro/mån* - 245 kr
13 mån - 2 950 kr
7 mån - 1 750 kr
3 mån - 1 050 kr
1 mån - 450 kr
* Minimum 12 månader, uppsägningstid 3 månader.

KLIPPKORT
10 gånger - 1750 kr
20 gånger - 2950 kr

Personlig träning, extra handledning
1 gång - 730 kr
10 gånger - 6 570 kr