FaR® Fysisk aktivitet på Recept

Träna Fysisk aktivitet på Recept hos oss.

Läs mer om vårt erbjudande HÄR (pdf).

Länk till vårdguiden 1177 och mer information om FaR®

FaR® innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel, d.v.s. tar upp anamnes, ger ordination på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet. FaR® kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlingsperiodens längd och frekvens) och typ av aktivitet.
OBS, kostnaden för FaR® ingår aldrig i den landstingsfinansierade sjukvården men på Fysiocenter erbjuder vi en rabatt på träningskort för dom som kommer med ett recept.

Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. Den som skriver ut recept ska ha god kompetens och tillräcklig kunskap om den aktuella patientens hälsostatus eftersom somliga tillstånd innebär att vissa aktiviteter är olämpliga. Det är också viktigt att patienten får hjälp att effektuera sitt recept med utbyggda strukturer som stödjer individen, t.ex. olika typer av handledd verksamhet.

Uppföljningen inom hälso- och sjukvården spelar också stor roll för en framgångsrik verksamhet, där patienten verkligen hämtar ut sitt recept och får hjälp att komma i gång med en mer fysisk aktiv livsstil.

Endast yrkesgrupper inom vård och behandling som har utbildning/tjänst som legitimerad personal får skriva ut recept enligt FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).