Kontakta Anders Jansten, legitimerad naprapat, ergonomikonsult, medlem i Svenska ergonomisällskapet - 0706003670

Ergonom i Stockholm

Vi kommer ut till er arbetsplats i Stockholm och gör ergonomiska bedömningar.
Stolar, bord, utrustning, hjälpmedel och inställningar ses över och rättas till. Presenteras i skriftlig rapport med eventuellt åtgärdsförslag. En ergonom ser till det individuella förutsättningarna för att optimera hälsa och arbetskapacitet. För ergonomisk genomgång på er arbetsplats i Stockholm maila  
980 kr per timme exkl moms.

WEBINAR ERGONOMI, ca 30-45 minuter för medarbetare som arbetar hemma eller i kontorsmiljö maila anders@affysiocenter.se

För dom som arbetar hemifrån
Vill man ha en individuell genomgång via ett videosamtal kan man kontakta mig på anders@affysiocenter.se eller BOKA DIREKT HÄR (kostnad 875 kr inkl 25% moms, faktura)

Föreläsning om ergonomi i Stockholm
Hur påverkas nacke och rygg av vardagliga belastningar i arbetslivet? Varför får vi besvär och hur reagerar kroppen på olika belastningar i arbetslivet? Ergonomiska tips man har nytta av på jobbet. 
Detta ska leda till ökad förståelse varför man skall välja ett arbetssätt före ett annat och därmed minskad skaderisk.

Många kontorsarbetande jobbar hemifrån och får ont av det pga sämre ergonomi. Se mina filmer med enkla tips.
Ländryggen
Kappmuskeln/axlar/skuldror
Nacke/halsrygg

Fyll i denna för mer info och pris om ergonomisk arbetsplatsgenomgång!

VAD GÖR EN ERGONOM? LÄS HÄR PÅ ERGONOMISÄLLSKAPETS HEMSIDA. 

Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter för belastningsergonomi

AFS 1998:1
Belastningsergonomi
§ 4 Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer.
Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför sådan arbete skall riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet.
§ 5 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har sådana möjligheter att påverka uppläggning och genomförandet av det egna arbetet att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas.

Medverkat i media

FILM på DNs sida ang att jobba hemma.
2020 juli

Ergonomitips i Aftonbladets nyhetsmorgon TITTA HÄR
2019 sept


HÄLSOPORTALEN, ett samarbete mellan Länsförsäkringar och SOS International.
Så skapar en ergonom ett effektivt arbetsmiljöarbete
2019 mars

Anders Jansten inbjuden till P1 där det delvis
Ergonomisk förberedelse inför höstens kulturkonsumtion, 2016.
LYSSNA HÄR Anders pratar om det ergonomiska perspektivet (från ca 28:e minuten).
2016 aug