Stötvågsbehandling i Stockholm

stötvågsbehandling i stockholm

Boka akutbesök. 730 kr.
Avbokning senare än 24 timmar debiteras med 490 kr.

Shockwave eller som det kallas på Svenska, stötvågor, är det senaste gällande behanding av senvävnad. Exempelvis tennis och golfarmbåge, hälsporre, hälsenor mm.

Shockwave genererar genom pneumatisk energi en akustisk tryckvåg. Denna fortplantas via en applikator och kontaktgel rakt in i behandlingsområdet. Genom tryckvågen uppstår en akut ”irritation” i vävnadsavsnittet som ökar den lokala metabolismen vilket i sin tur skapar förutsättningarna som krävs för effektivare läkning.

Fördelar med vår stötvågsbehandling i Stockholm

Stötvågsbehandling är lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Det ger mycket goda läkningsresultat, med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten. Stötvågsbehandling kan ofta ersätta cortisoninjektioner vilket är positivt då dessa ger mer biverkningar. Behovet av antiinflammatoriska läkemedel minskar också då behandlingen stimulerar kroppens egna läkningsmekanismer.

Vi erbjuder tider för stötvågsbehandling i Stockholm utan långa väntetider.
OBS, bedömning görs i varje fall innan om stötvågsbehandling är en lämplig behandlingsmetod.