Sjukgymnast / Fysioterapeut i Stockholm

Boka akuttid, 760 kr.
Avbokning senare än 24 timmar debiteras med 490 kr.

Sjukgymnaster / Fysioterapeuter på klinikerna i Stockholm utför behandling av rygg, nacke, muskler och leder med fokus på funktion och smärtlindring. På Adolf Fredriks Fysiocenter får ni tillgång till sjukgymnaster med olika specialiteter inom OMT, OMI, idrottsmedicin, basal kroppskännedom, avslappning mm.

Vid indikation används även akupunktur, stötvågsbehandling, laserbehandling, ultraljud och TENS/NMES. För bästa resultat kompletteras behandlingen oftast med funktionell träning samt specifik rygg- och nackträning i medicinskt utvald utrustning.

Vad gör en sjukgymnast?

Sjukgymnastik har idag en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper. Något som speciellt gäller sjukgymnastikens karaktärsområden rehabilitering av rörelseapparaten.

Utred och förebygg problem

Sjukgymnastens specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Något som innebär en stor bredd när det gäller teoretiska kunskaper, med goda differentialdiagnostiska möjligheter, såväl som rent kliniskt/praktiska kunskaper. Vilket ger en mångfald av möjligheter vid behandling av patienter.

Sjukgymnastik förbereder, breder ut och behandla funktionsrubbningar samt smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera rehabiliteringsträning med mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område sjukgymnaster väl behärskar vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

Legitimerad sjukgymnast i Stockholm

En legitimerad sjukgymnast har gått en 3-årig utbildning på universitet för att kunna bli legitimerad. Det är Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för sjukgymnaster liksom alla andra legitimerade yrkesutövare under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar. Det medför naturligtvis en ökad trygghet för patienterna.

Sjukgymnasten har ett självständigt vårdansvar. Det innebär att patienten både kan gå direkt dit till eller bli remitterad från annan vårdgivare. I båda fallen har sjukgymnasten ansvar för att undersöka och behandla patienten på korrekt sätt och för att dokumentera sina åtgärder.

Därför måste man kunna uppmärksamma sådana fynd hos patienten och se till att den undersöks av annan vårdgivare eller se till att behandlingen utförs med stor försiktighet.

Våra sjukgymnaster i Stockholm arbetar med:

  1. Rehabiliteringsträning där alltid patientens styrka står i relation till rörligheten. Övningarna kan bestå av såväl muskeltöjning som specifik eller allmän styrke- och konditionsträning.
  2. Råd om ergonomi och hur patienten skall klara sitt vardagliga liv. Sjukgymnasten har god kunskap i att göra arbetsplatsanalyser samt åtgärda eventuella problem.
  3. Manipulation, en behandlingsteknik där man med olika behandlingsgrepp normaliserar rörligheten och funktionen i leder. Här används mycket specifika handgrepp som utförs med hög hastighet, litet rörelseutslag och med så lite kraft som möjligt.
  4. Mobilisering är ett alternativ till manipulation. Här tas mycket specifika och lednära handgrepp som sedan utförs långsamt till skillnad från manipulationen. Även mobiliseringen används för att normalisera ledrörligheten och återvinna funktionen.
  5. Triggerpunktsbehandling används för att minska lokal smärta men även smärtutstrålning. De spända muskelsträngarna behandlas med flera olika metoder där muskeltöjning är en gemensam komponent.
  6. Muskeltöjning (stretching) används för att minska muskelspänning och normalisera rörlighet och funktion.
  7. Klassisk massage av muskler och bindväv för att mjuka upp vävnaden, minska muskelspänning samt öka cirkulationen. Dessa effekter gör massagen mycket effektiv i smärtlindrande syfte.
  8. Olika fysikaliska hjälpmedel som TENS, värmebehandling, Shockwawe användes som komplement i behandlingen. Inom till exempel idrottsskadebehandlingen. Sjukgymnasterna på Adolf Fredriks Fysiocenter har dessutom vidareutbildning i akupunktur.