Kontakta Anders Jansten, legitimerad naprapat, ergonom, medlem i Svenska ergonomisällskapet - 0706003670

Ergonomi i Stockholm

Vi kommer ut till er arbetsplats i Stockholm och gör ergonomiska bedömningar.
Stolar, bord, utrustning, hjälpmedel och inställningar ses över och rättas till. Presenteras i skriftlig rapport med eventuellt åtgärdsförslag. En ergonom ser till det individuella förutsättningarna för att optimera hälsa och arbetskapacitet. För ergonomisk genomgång på er arbetsplats i Stockholm maila  
920 kr per timme exkl moms.

Föreläsning om ergonomi i Stockholm

Hur påverkas nacke och rygg av vardagliga belastningar i arbetslivet? Varför får vi besvär och hur reagerar kroppen på olika belastningar i arbetslivet? Ergonomiska tips man har nytta av på jobbet. 
Detta ska leda till ökad förståelse varför man skall välja ett arbetssätt före ett annat och därmed minskad skaderisk.

Fyll i denna för mer info och pris om ergonomisk arbetsplatsgenomgång!

VAD ÄR ERGONOMI? LÄS HÄR PÅ ERGONOMISÄLLSKAPETS HEMSIDA. 

Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter för belastningsergonomi

AFS 1998:1
Belastningsergonomi
§ 4 Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer.
Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför sådan arbete skall riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet.
§ 5 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har sådana möjligheter att påverka uppläggning och genomförandet av det egna arbetet att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas.

Medverkat i media