Massage i Stockholm City

Massage i Stockholm City på Adolf Fredriks Fysiocenter

Våra kunniga massörer här i Stockholm city ger massage för att minska spänningar i muskler runt nacken och ryggen. 

Våra priser:
35 minuter - 520 kr (650 kr inkl moms)

Vad är massage?
"Massage" i mer allmän betydelse kan utövas i många former och under delvis olika förhållanden alltifrån enkel beröring för hemmabruk till avancerad massageterapeutisk behandling av skada. I vid mening kan alltså massage var allt från närmast intuitiv beröring till tekniker inhämtade under lång utbildning. Det betyder dock inte att var och en som berör någon annan ger massage eller att var och en som ger massage är massör.

Massage i Stockholm

Vi utför massage på Drottninggatan 114 och Kungsgatan 24 i Stockholm samt på 55 arbetsplatser ute i länet. Totalt sätt utförs ca 11 000 massagebehandlingar per år. Massageterapeuterna är alla mycket erfarna och omtyckta. Vid sidan av utbildningen till massageterapeut har många vidareutbildningar i bla bindvävsmassage, energimassage, Lotorpsmetoden, lymfmassage m.m.

Certifierad massör i Stockholm

Branschrådet Svensk Massage använder följande mer allmänna beskrivningar:

Massage är en strukturerad beröring i ett bestämt syfte.Massör är en professionellt välutbildad yrkesutövare som uppfyller ett antal uppställda krav på utbildning och seriositet i yrkesrollen.

I mer tekniskt precisa termer ger Branschrådet Svensk Massage följande definitioner:

Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad.Muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet.

En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhetsområde omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte.

En certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage- och muskeltöjningstekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner.

Källa: Branschrådet Svensk massage