Stress, spännings- och psykosomatiska besvär

Leg. Arbetsterapeut, KBT steg 1.
Elisabeth Nordvall

Arbetsterapeut med inriktning mental hälsa
Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen att söka till oss. 

Kontakten börjar med ett bedömningssamtal.  

Behandling som erbjuds:
Stresshantering, främst i grupp.
Sömnbehandling

Dessa moment och delar kan ingå:
Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster.
Strategier vid stresshantering.
Mindfulness i vardagen.
avspänningstekniker.
Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.  

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande.

Patienter är välkomna med eller utan remiss.
Patientavgift 200 kr, högkostnadsskyddet och frikort gäller.
OBS: Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras avgiften för mottagningsbesök. Detta gäller även om besöket hade varit avgiftsfritt, t.ex. om du har frikort eller är under 18 år.