Stress, spännings- och psykosomatiska besvär

Leg. Arbetsterapeut, KBT steg 1.
Elisabeth Nordvall

Arbetsterapeut med inriktning mental hälsa
Denna grupp är riktad till patienter med stressrelaterade besvär på grund av bristande återhämtning i vardag eller arbetsliv. Lättare psykisk ohälsa såsom nedstämdhet och oro får förekomma. Denna grupp är inte avsedd för patienter som i första hand behöver annan behandling somatisk eller psykologisk eller har svårare grad av psykisk ohälsa. Innan inklusion i grupp krävs att du bokar ett bedömningssamtal för att utreda problematik och behov.

Stresshantering, främst i grupp.
Sömnbehandling

Moment och delar som kan ingå:
Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster.
Strategier vid stresshantering.
Mindfulness i vardagen.
avspänningstekniker.
Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.  

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande.

Patienter är välkomna med eller utan remiss.
Patientavgift 200 kr, högkostnadsskyddet och frikort gäller.
OBS: Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras avgiften för mottagningsbesök. Detta gäller även om besöket hade varit avgiftsfritt, t.ex. om du har frikort eller är under 18 år.