Stress, spännings- och psykosomatiska besvär

Leg. Arbetsterapeut, specialist arbetsterapi psykisk ohälsa, KBT steg 1.
Elisabeth Nordvall

Gruppbehandlingen inriktar sig mot stressrelaterade besvär, upplevd ohälsa, risk att bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen.

Dessa moment ingår: Kognitiv beteendeterapi (KBT). Acceptance Commitment Therapy (ACT). Att identifiera aktivitetsmönster, hitta metoder för återhämtning. Strategier vid stresshantering. Strategier för att hantera sömnbesvär. Medveten närvaro i vardagen.

Tekniker från Basal Kroppskännedom, Avspänningsövningar, Mindfulness och Compassion och syftar till att öka kroppskännedom och självmedkänsla samt minska stress och ångest. Övningarna kommer utföras primärt i ryggliggande, men det går även att göra vissa delar i sittande eller stående. Inför träningen: Se till att du är på en ostörd plats och att du kan ligga ner på ett skönt sätt.

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner samt utforskande av viktiga livsområden ingår. Områden som att hantera krav och identifiera gränser tas upp. Syftet är att öka hälsa, välbefinnande och självmedkänsla. Behandlingen innebär ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Ett par individuella uppföljningssamtal kommer att bokas.

Innan gruppstart krävs att du bokar in ett bedömningssamtal för att avgöra om behandlingen är medicinskt motiverad. För intresseanmälan ring receptionen Adolf Fredriks Fysiocenter tel 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se. Besökskostnad 200 kr. Frikort gäller. Välkomna att kontakta oss!