Stötvågsbehandling i Stockholm

stötvågsbehandling i stockholm

Shockwave eller som det kallas på Svenska, stötvågor, är det senaste gällande behanding av senvävnad. Exempelvis hälsporre, hälsenor mm.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering bekräftar att behandlingen har effekt på hälsporre, se studien HÄR

För bokning
City 08-300402
Järfälla 08-68425880

Shockwave genererar genom pneumatisk energi en akustisk tryckvåg. Denna fortplantas via en applikator och kontaktgel rakt in i behandlingsområdet. Genom tryckvågen uppstår en akut ”irritation” i vävnadsavsnittet som ökar den lokala metabolismen vilket i sin tur skapar förutsättningarna som krävs för effektivare läkning.

Fördelar med vår stötvågsbehandling i Stockholm

Stötvågsbehandling är lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Det ger mycket goda läkningsresultat, med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten. Stötvågsbehandling kan ofta ersätta cortisoninjektioner vilket är positivt då dessa ger mer biverkningar. Behovet av antiinflammatoriska läkemedel minskar också då behandlingen stimulerar kroppens egna läkningsmekanismer.

Vi erbjuder tider för stötvågsbehandling i Stockholm utan långa väntetider.
OBS, bedömning görs i varje fall innan om stötvågsbehandling är en lämplig behandlingsmetod.