Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.
Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård. LÄS MER HÄR

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. 

Patientnämnden besvarar frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård;
Region Stockholms hälso- och sjukvård,
kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden,
privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm (fd Landstinget) eller en kommun,
frågor som rör funktionshinder och rehabilitering 
Folktandvården och den tandvård som Region Stockholm (fd Landstinget) finansierar.
privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvården samt tandläkarkedjan Aqua Dental.

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med:
information som du behöver för att kunna ta tillvara dina intressen i hälso- och sjukvården
kontakter med vårdpersonal
att hitta till rätt myndighet
att rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare och vårdenheter.