Patientnämnden, om klagomål och anmälan

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.
Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård. LÄS MER HÄR

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.