Gruppträning, rehabträning, artrosskola, bassängträning, balansträning, stresshantering m.m.

För bokning
City 08-300402
Järfälla 0868425880

OBS, Innan gruppstart krävs alltid ett besök av arbetsterapeut, dietist eller sjukgymnast för att bedöma den medicinska orsaken samt vårdbehovet för insatsen.

Kostnad: patientavgift 200kr eller högkostnadskort / frikort gäller.

 

_________________________________________________________________________________

ARTROS, individuell träning
För höft- och knäartros erbjuds behandling, träning tips och råd. Detta sker individuellt eller i mindre grupper.
Läs mer om artrosträning HÄR

_________________________________________________________________________________

BALANSTRÄNING, FALLPREVENTION
Balansträningen vänder sig till dig som har nedsatt balans, yrsel eller osteoporos.
En förbättrad balans har stor inverkan på människors livskvalité, prestation och välbefinnande.
Målsättningen för balansgruppen är att förbättra din balans i sittande och stående aktiviteter.
Syftet med balans- och styrketräningen är även att förebygga fall och minska rörelserädsla.
Den vanligaste skadan hos äldre är fallskador där yrsel och balanssvårigheter är en vanlig orsak.
Nedsatt balans och yrsel kan orsakas av stigande ålder, sjukdom eller skada.

Bedömning och Balanstester görs innan du börjar av sjukgymnast.
Uppföljning görs efter 12 gånger i balansgruppen.

Vid behov för att förebygga fallrisk i hemmet erbjuder vi kostnadsfria hembesök.

Balans- och styrketräningen innehåller:
Uppvärmning till musik, balansövningar, styrketräning, stationsträning med övningar i sittande, stående och gående som är inriktade på balans, styrka och koordination. Stretchövningar och nedvarvning.

Balansgruppen leds av legitimerad arbetsterapeut och leg. sjukgymnast/fysioterapeut.

_________________________________________________________________________________

BASSÄNGTRÄNING
Träningen som sker i 33-gradigt vatten har god effekt på personer med muskel- och ledbesvär.
Genom vattnets smärtlindrande och cirkulationsbefrämjande egenskaper passar bassängträning för många olika patientgrupper.
Vattnets avlastande egenskaper gör att bassängträning är ett fantastiskt alternativ för patienter som inte kan tillgodogöra sig vissa andra träningsformer.

Innan bassängträningen kan påbörjas: Du träffar en av våra sjukgymnaster för en bedömning.
Plats: Vattenhuset på Östermalmsgatan 65. 
Viktigt att tänka på innan: God hygien krävs och samtliga deltagare ombeds att duscha innan träningen samt använda badmössa.

Tid: Torsdagar kl 09.00-10.00 individuellt, 10.00-11.00 grupp.

Plats: Östermalmsgatan 65

 _________________________________________________________________________________

MINDFULNESS
Mindfulnessgruppen riktar sig till dig med stressproblematik, lättare/måttlig oro eller spänningsrelaterade besvär som behöver förhållningssätt att för ökad närvaro och återhämtning/nedvarvning i vardagen samt sätt att hantera stresspåslag.

Genom praktiska mindfulnessövningar tränar du din uppmärksamhet på stunden här och nu. Det handlar om att stanna upp, observera sinnestillstånd, vara närvarande i kropp och andning, öka ditt fokus och underlätta avspänning. Genom medveten närvaro får du en metod och ett förhållningssätt som visat effekt när det gäller att hantera stress i din vardag. Det är en upplevelsebaserad träningsform med meditationsövningar, närvaro- och andningsövningar. Teori om mindfulness ingår samt egna hemuppgifter övningar mellan grupptillfällena.

/Gruppledare Elisabeth Nordvall leg. arbetsterapeut, diplomerad mindfulnessinstruktör, KBT-terapeut steg 1

_________________________________________________________________________________

MÅ BRA - grupp
Vill du tillsammans i grupp inspireras till bra matvanor och fysisk aktivitet? Målgrupp, tex diabetes, hjärt- och kärlbesvär, överviktsproblematik.

Varje tillfälle består av 30 min ”matprat”, praktiska tips kring bra mat och ätande samt för de som önskar en invägning. Resterande tid ägnas åt att prova på olika typer av fysisk aktivitet. Vid bra väder är vi utomhus.

_________________________________________________________________________________

STRESSHANTERING
Tid: Onsdagar 17.30
Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter, Drottninggatan 114.

Denna grupp är riktad till patienter med stressrelaterade besvär på grund av bristande återhämtning i vardag eller arbetsliv. Lättare psykisk ohälsa såsom nedstämdhet och oro får förekomma. Denna grupp är inte avsedd för patienter som i första hand behöver annan behandling somatisk eller psykologisk eller har svårare grad av psykisk ohälsa. Innan inklusion i grupp krävs att du bokar ett bedömningssamtal för att utreda problematik och behov.

Ring receptionen Adolf Fredriks Fysiocenter tel 08-300402. Besökskostnad 200 kr. Frikort gäller.

Elisabeth Nordvall, Leg. arbetsterapeut, specialist arbetsterapi psykisk ohälsa, KBT-terapeut steg 1.
Helen Wersén, Leg fysioterapeut, specialist inom onkologi. Utbildning inom psykosomatisk fysioterapi.

 _________________________________________________________________________________

Viktminskning för hälsan
För att komma igång med nya vanor och genomföra livsstilsförändring är du välkommen till behandling i grupp vid fem-sex tillfällen. Den är baserad på en problemlösningsmodell som ger dig ett systematiskt program att följa med målformulering, kartläggning av mat- och motionsvanor och handlingsplan. Gruppledaren kommer att förklara de olika momenten i programmet och beskriva hur de ska utföras i praktiken vilket du också får i hemuppgift att göra mellan träffarna. Till det kommer diskussioner i gruppen.

Följande teman med tillhörande hemuppgifter kommer gås igenom:

· Målformulering varför man vill gå ner i vikt
· Matregistrering och fysisk aktivitetsregistrering
· Analys och problemformulering utifrån registreringarna
· Handlingsplan – hur man ska göra
· Risksituationer

För att du skall få ut maximalt av behandlingstiden är det viktigt att du kan komma på nedanstående tider. Om du redan nu ser att du inte kan delta vid några av tillfällena är det bättre att du istället börjar i grupp vid ett senare tillfälle.

_________________________________________________________________________________

MEDICINSK YOGA
Yoga är en träningsform för både kropp och själ. I yoga tränar man balans, smidighet och muskulär styrka men yogan är också ett sätt att lära känna sig själv och träna på att vara här och nu. Många förknippar yogan med de fysiska ställningarna och någon som sitter stilla i lotus men yoga är mer än så.

Genom klassiska yogaövningar för rörlighet, andning, balans och styrka får du en fysisk, lugn och meditativ yoga. En upplevelse där ökad medvetenhet, närvaro och stillhet infinner sig. Ett tillåtande pass utan prestationskrav.

Syftet med yoga är att skapa balans i kroppens "energisystem" för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling.

Några av yogans positiva effekter:
- Större stresstålighet
- Förbättrar kroppsmedvetandet
- Lindrar spänningar och smärta
- Främjar uthållighet och koncentrationsförmåga