Gruppträning, rehabträning. Artrosskola, bassängträning, balansträning, stresshantering m.m.

Gruppträning på Adolf Fredriks Fysiocenter

För mer info om dagar och tider samt anmälan till det olika grupperna gör man via vår reception.
För bokning
City 08-300402
Järfälla 0868425880

OBS, Innan gruppstart krävs alltid ett besök av arbetsterapeut, dietist eller sjukgymnast för att bedöma den medicinska orsaken samt vårdbehovet för insatsen.

Kostnad: patientavgift 200kr eller högkostnadskort / frikort gäller.

_________________________________________________________________________________

ARTROS, individuell träning
För höft- och knäartros erbjuds behandling, träning tips och råd. Detta sker individuellt eller i mindre grupper. 
Läs mer om artrosträning HÄR

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se
Välkomna!

Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter, Drottninggatan 114

Patientavgift 200 kr (högkostnadsskydd och frikort gäller).

/Martin sjukgymnast, Maria arbetsterapeut, Jonna dietist

_________________________________________________________________________________

BALANSTRÄNING, FALLPREVENTION
Balansträningen vänder sig till dig som har nedsatt balans, yrsel eller osteoporos.
En förbättrad balans har stor inverkan på människors livskvalité, prestation och välbefinnande.
Målsättningen för balansgruppen är att förbättra din balans i sittande och stående aktiviteter.
Syftet med balans- och styrketräningen är även att förebygga fall och minska rörelserädsla.
Den vanligaste skadan hos äldre är fallskador där yrsel och balanssvårigheter är en vanlig orsak.
Nedsatt balans och yrsel kan orsakas av stigande ålder, sjukdom eller skada. 

Bedömning och Balanstester görs innan du börjar av sjukgymnast.
Uppföljning görs efter 12 gånger i balansgruppen.

Vid behov för att förebygga fallrisk i hemmet erbjuder vi kostnadsfria hembesök.

Balans- och styrketräningen innehåller:
Uppvärmning till musik, balansövningar, styrketräning, stationsträning med övningar i sittande, stående och gående som är inriktade på balans, styrka och koordination. Stretchövningar och nedvarvning.

Tid: måndagar kl 11.00-12.00. OBS, Innan gruppstart så träffar du mig enskilt för ett bedömningssamtal, ring numret nedan.

Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter, Drottninggatan 114

Patientavgift: 200 kr (högkostnadsskydd och frikort gäller).

Balansgruppen leds av legitimerad arbetsterapeut och leg. sjukgymnast/fysioterapeut.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se

Välkomna!
/Maria arbetsterapeut, Kerstyn sjukgymnast

_________________________________________________________________________________

BASSÄNGTRÄNING
Träningen som sker i 33-gradigt vatten har god effekt på personer med muskel- och ledbesvär.
Genom vattnets smärtlindrande och cirkulationsbefrämjande egenskaper passar bassängträning för många olika patientgrupper.
Vattnets avlastande egenskaper gör att bassängträning är ett fantastiskt alternativ för patienter som inte kan tillgodogöra sig vissa andra träningsformer.

Innan bassängträningen kan påbörjas: Du träffar en av våra sjukgymnaster för en bedömning.
Plats: Vattenhuset på Östermalmsgatan 65. LÄNK TILL VATTENHUSET
Viktigt att tänka på innan: God hygien krävs  och samtliga deltagare ombeds att duscha innan träningen samt använda badmössa.

Tid: Torsdagar kl 09.00-10.00 individuellt,  10.00-11.00 grupp.

Plats: Östermalmsgatan 65

Patientavgift 200 kr (högkostnadsskydd och frikort gäller).

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se

Välkomna!
/Malin Hedlund, Sjukgymnast

_________________________________________________________________________________

MINDFULNESS

Mindfulnessgruppen riktar sig till dig med stressproblematik, lättare/måttlig oro eller spänningsrelaterade besvär som behöver förhållningssätt att för ökad närvaro och återhämtning/nedvarvning i vardagen samt sätt att hantera stresspåslag.

Genom praktiska mindfulnessövningar tränar du din uppmärksamhet på stunden här och nu. Det handlar om att stanna upp, observera sinnestillstånd, vara närvarande i kropp och andning, öka ditt fokus och underlätta avspänning. Genom medveten närvaro får du en metod och ett förhållningssätt som visat effekt när det gäller att hantera stress i din vardag. Det är en upplevelsebaserad träningsform med meditationsövningar, närvaro- och andningsövningar. Teori om mindfulness ingår samt egna hemuppgifter övningar mellan grupptillfällena.

/Gruppledare Elisabeth Nordvall leg. arbetsterapeut, diplomerad mindfulnessinstruktör, KBT-terapeut steg 1

 

_________________________________________________________________________________

MÅ BRA - grupp

Vill du tillsammans i grupp inspireras till bra matvanor och fysisk aktivitet? Målgrupp, tex diabetes, hjärt- och kärlbesvär, överviktsproblematik.

Varje tillfälle består av 30 min ”matprat”, praktiska tips kring bra mat och ätande samt för de som önskar en invägning. Resterande tid ägnas åt att prova på olika typer av fysisk aktivitet. Vid bra väder är vi utomhus.

Gruppen startar onsdagen 20190904
Tid: Onsdagar kl. 15.30 - 16.30.

Obligatorisk anmälan!
Ring och anmäl dig på telefonnummer 08 - 30 04 02 eller per mail till receptionen@affysiocenter.se

Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter, Drottninggatan 114

Patientavgift 200 kr (högkostnadsskydd och frikort gäller).

OBS! Återbud lämnas senast 24 timmar innan besöket annars skickas faktura för 200 kr (gäller även vid frikort).

Vid eventuella frågor:
Maila Jonna på eller Maria på

Välkomna!  
Med vänlig hälsning,

Jonna Sandell, Leg Dietist
Maria Thomée, Leg Arbetsterapeut

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

STRESSHANTERING
Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen i denna grupp. För patienter med diagnosticerat utmattningssyndrom hänvisar vi vidare till specialistvård.

Innan gruppstart krävs ett bedömningssamtal.  

Dessa moment och delar kan ingå:
Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster.
Strategier vid stresshantering.
Mindfulness i vardagen.
avspänningstekniker.
Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.  

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande.

Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter, Drottninggatan 114

Patientavgift: 200 kr (högkostnadsskydd och frikort gäller).

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se 

Välkomna!
Elisabeth Nordwall, Legitimerad arbetsterapeut, KBT steg 1.

_________________________________________________________________________________

Viktminskning för hälsan

För att komma igång med nya vanor och genomföra livsstilsförändring är du välkommen till behandling i grupp vid fem-sex tillfällen. Den är baserad på en problemlösningsmodell som ger dig ett systematiskt program att följa med målformulering, kartläggning av mat- och motionsvanor och handlingsplan. Gruppledaren kommer att förklara de olika momenten i programmet och beskriva hur de ska utföras i praktiken vilket du också får i hemuppgift att göra mellan träffarna. Till det kommer diskussioner i gruppen.

Följande teman med tillhörande hemuppgifter kommer gås igenom:

· Målformulering varför man vill gå ner i vikt
· Matregistrering och fysisk aktivitetsregistrering
· Analys och problemformulering utifrån registreringarna
· Handlingsplan – hur man ska göra
· Risksituationer

För att du skall få ut maximalt av behandlingstiden är det viktigt att du kan komma på nedanstående tider. Om du redan nu ser att du inte kan delta vid några av tillfällena är det bättre att du istället börjar i grupp vid ett senare tillfälle.

Datum för gruppträffar: Tisdag 27/8, 3/9, 17/9, 24/9 samt 8/10 Tid: kl 18.00-19.15 OBS, Innan gruppstart så träffar du mig enskilt för ett bedömningssamtal, ring numret nedan.

Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter, Drottninggatan 114

Patientavgift: 200 kr (högkostnadsskydd och frikort gäller). Kom i god tid innan gruppträffens början så att du hinner registrera dig i kassan och väga dig.

Vid den första gruppträffen kommer du att få en hemuppgift som involverar stegräknare. Skaffa gärna en egen stegmätare innan dess. Det går även bra att använda app i mobilen.

Anmälan: Ring och anmäl dig på telefonnummer 08-30 04 02 alternativt via mail till jonna@affysiocenter.se Vi lägger stor vikt vid närvaro. OM du har förhinder ring 08-30 04 02. Återbud senare än 24 timmar före, samt uteblivet besök debiteras enligt gällande taxa. Detta gäller även om du har frikort. Vid frågor ring eller maila din handledare,

Välkommen! /Jonna Sandell, dietist

_________________________________________________________________________________

YOGA
Yoga är en träningsform för både kropp och själ. I yoga tränar man balans, smidighet och muskulär styrka men yogan är också ett sätt att lära känna sig själv och träna på att vara här och nu. Många förknippar yogan med de fysiska ställningarna och någon som sitter stilla i lotus men yoga är mer än så.

Genom klassiska yogaövningar för rörlighet, andning, balans och styrka får du en fysisk, lugn och meditativ yoga. En upplevelse där ökad medvetenhet, närvaro och stillhet infinner sig. Ett tillåtande pass utan prestationskrav.

Syftet med yoga är att skapa balans i kroppens "energisystem" för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. 

Några av yogans positiva effekter:
- Större stresstålighet
- Förbättrar kroppsmedvetandet
- Lindrar spänningar och smärta
- Främjar uthållighet och koncentrationsförmåga

Tid: Fredagar kl. 09.00 - 10.00.

Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter, Drottninggatan 114

Patientavgift: 200 kr (högkostnadsskydd och frikort gäller). 

Innan yogan kan påbörjas ska du träffa någon av terapeuterna för en bedömning.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se 

Välkomna!
/Maria Thomée, leg. arbetsterapeut