Basal demensutredning

• Basal demensutredning- aktivitets och funktionsbedömning som del i basal demensutredning efter remiss från läkare.
• Kartläggning och utprovning av kognitiva hjälpmedel vid demens.
• Bedömning och kartläggning av behov, resurser och stödåtgärder i samband med utredning och efter demensdiagnos. Remiss från läkare.

Ulla Haraldsson
Leg. arbetsterapeut, Specialist inom äldrevård och omsorg.