Adolf Fredrik Fysiocenters värdegrund

Adolf Fredriks Fysiocenter har tillsammans med ledningen, medarbetarna och större kunder utarbetat Adolf Fredrik Fysiocenters värdegrund. Värdegrunden står för de värderingar som ligger till grund för allt som rör verksamheten med fokus på patienterna, kunderna och medarbetarna.

Professionalism

”Vi står för bred kompetens och kunskap inom olika specialistkompetenser. Vi agerar ansvarsfullt för att göra bästa möjliga insats utifrån kundens behov och den kvalitet som Adolf Fredriks Fysiocenter står för.”

Engagemang

”Vi gör vårt yttersta för patienten och varandra på Adolf Fredriks Fysiocenter och vi delar glädjen i vårt arbete med patienten och med varandra.”

Tillgänglighet

”Hos oss ska det vara lätt att få tag på kunnig personal och att snabbt få rätt tid hos rätt terapeut.”