Våra samarbetspartners

Här följer en sammanställning av våra samarbetspartners.

Arbetslivsresurs
Vi identifierar, stärker och utvecklar människor till att bli sitt bästa jag. Vi är specialister på att utveckla människor. Med det menar vi att vi har kunskap om vad som krävs för att locka det bästa ur individer, oavsett om man är sjuk eller frisk, medarbetare eller chef. Utifrån vår erfarenhet av de mest komplexa uppdragen utvecklar vi organisationer genom att utveckla de människor som arbetar där.
www.arbetslivsresurs.se

CityAkutens försäkringsmottagning.
Genom samarbete med samtliga försäkringsbolag erbjuder CituAkuten en särskild mottagning för kunder med sjukvårdsförsäkring. Här får du tillgång till en stab med specialistläkare och mottagningen är öppen alla helgfria vardagar. Tidsbokning sker genom ditt försäkringsbolag.
www.cityakuten.se 

GHP totalvård
Alla GHP:s kliniker fokuserar på problem hos en enskild patientgrupp såsom till exempel skador i rörelseorganen, mag- och tarmåkommor eller ryggproblem. Det innebär att alla som arbetar i verksamheterna är experter på just de problem som deras patientgrupp har. Detta kallar vi för ”Kvalitet genom specialisering”. Detta sätt att arbeta gör att varje klinik har en väldigt stor erfarenhet inom respektive specialitet vilket i sin tur medför en stor yrkesskicklighet, ett bra kollegialt utbyte, hög patientsäkerhet och subspecialisering.
www.ghp.se

kbtgruppen
En privat mottagning i centrala Stockholm och Göteborg. Vi erbjuder KBT-behandling hos leg psykologer och leg psykoterapeuter.
www.kbtgruppen.se

OMI-Doktorn
OMI-läkaren lägger stort fokus på diagnostiken där man genom selektiva blockader med lokalbedövning oftast enkelt och elegant kan komma fram till exakt diagnos vid oklara smärttillstånd i axel, höft, knä, armbåge, hand, ländrygg m.m. Ultraljudsskanning utförs ofta vid första besöket då detta kan ge ytterligare värdefull information kring patientens smärttillstånd. Vissa tillstånd behandlas effektivast med cortisoninjektion i kombination med fysikalisk terapi.
www.omidoktorn.se

Rygg & Smärtkliniken Stockholm
är ett samarbete mellan bland annat Dr Göran Skog, samt Adolf Fredriks Fysiocenter. Det är en mottagning som har fokus på analys, diagnostik och behandling av såväl kortvariga, som långvariga smärttillstånd.Vi har en unik kompetens samt en lång erfarenhet av att hantera denna typ av problemställningar.
Vi jobbar tillsammans med de flesta försäkringsbolagen.
Vi tar även emot privatpatienter.
www.ryggspecialisten.com

Skandiet
Skandiet AB är ett svenskt företag som arbetar med överviktsproblem med hjälp av personanpassade viktprogram. 
www.skandiet.se

Curando
Curando är en digital hälsopartner som erbjuder hälsofrämjande och rehabiliterande insatser för bättre arbetsplatser och ökad lönsamhet.
https://curando.se/foretag/