Våra samarbetspartners

Här följer en sammanställning av våra samarbetspartners.

Aktiv Medicin
Är ett samarbete mellan Dr Göran Skog med kollegor och Adolf Fredriks Fysiocenter. 
Aktiv Medicin har flera olika former av behandling och rehabiliteringsalternativ för patienter.
Medicinska verksamheten bygger på evidensbaserad kunskap. Alla ortopedläkare är specialister inom sina respektive områden och följer noggrant med i den senaste kliniska forskningen.
Samarbetar med de flesta försäkringsbolagen.
Tar även emot privatpatienter.
aktivmedicin.se
ryggspecialisten.com

Arbetslivsresurs
Vi identifierar, stärker och utvecklar människor till att bli sitt bästa jag. Vi är specialister på att utveckla människor. Med det menar vi att vi har kunskap om vad som krävs för att locka det bästa ur individer, oavsett om man är sjuk eller frisk, medarbetare eller chef. Utifrån vår erfarenhet av de mest komplexa uppdragen utvecklar vi organisationer genom att utveckla de människor som arbetar där.
www.arbetslivsresurs.se

DBI VÅRD & HÄLSA
Ortopedi, reumatologi, plastikkirurgi och flygmedicin.
Finns på Riddargatan och Farsta. Arbetar privat samt på uppdrag av Region Stockholm.
http://www.dbivard.se

GHP totalvård
Alla GHP:s kliniker fokuserar på problem hos en enskild patientgrupp såsom till exempel skador i rörelseorganen, mag- och tarmåkommor eller ryggproblem. Det innebär att alla som arbetar i verksamheterna är experter på just de problem som deras patientgrupp har. Detta kallar vi för ”Kvalitet genom specialisering”. Detta sätt att arbeta gör att varje klinik har en väldigt stor erfarenhet inom respektive specialitet vilket i sin tur medför en stor yrkesskicklighet, ett bra kollegialt utbyte, hög patientsäkerhet och subspecialisering.
www.ghp.se

Healthylane
Certicos digitala hälsoplattform HealthyLane ingår bland annat sjuk- och friskanmälan som öppnar möjligheten för arbetsgivare att arbeta förebyggande och hälsofrämjande då tjänsten indikerar tidiga signaler på ohälsa i organisationen. Genom verktyget hälsoanalys kan företaget identifiera vilka ohälsoområden som finns och via Accessen finns tillgång till specialistläkare online, genom chatt eller fysiskt besök
www.healthylane.se

Sophiahemmets husläkarmottagning.
Remissförfarande av husläkarpatienter samt äldre med behov av hemsjukvård.
www.sophiahemmetshuslakarmottagning.se