Våra samarbetspartners

Här följer en sammanställning av våra samarbetspartners.

Agila
Agila är ett av Nordens största företag för vårdbemanning och rekrytering inom hälsa, sjukvård, social omsorg och skola. Agila bemannar landsting, kommuner och privata kunder över hela Sverige och Norge. Vi har varit verksamma sedan 2008 och har vårt huvudkontor på Södermalm i Stockholm samt har lokalkontor i Malmö och Piteå. Totalt är vi cirka 70 personer som arbetar på våra kontor. 

Kvalitet är vårt viktigaste ledord och det genomsyrar hela verksamheten. För oss innebär kvalitet att inte stanna upp och bli bekväma. Där det finns potential att utvecklas och bli bättre, ser vi till att göra det, vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Vill du arbeta som stafettläkare, bemaningssjuksköterska, bemanningslärare, socionomkonsult, arbetsterapeut eller fysioterapeut tveka inte att höra av dig till oss när som helst.
www.agila.se

Aktiv Medicin
Är ett samarbete mellan Dr Göran Skog med kollegor och Adolf Fredriks Fysiocenter. 
Aktiv Medicin har flera olika former av behandling och rehabiliteringsalternativ för patienter.
Medicinska verksamheten bygger på evidensbaserad kunskap. Alla ortopedläkare är specialister inom sina respektive områden och följer noggrant med i den senaste kliniska forskningen.
Samarbetar med de flesta försäkringsbolagen.
Tar även emot privatpatienter.
aktivmedicin.se
ryggspecialisten.com

Anne, massageterapeut i Stockholm
Duktig och erfaren massageterapeut som driver mottagning runt hörnet från Drottninggatan 114.
http://www.massageterapeutstockholm.se/

DBI VÅRD & HÄLSA
Ortopedi, reumatologi, plastikkirurgi och flygmedicin.
Finns på Riddargatan och Farsta. Arbetar privat samt på uppdrag av Region Stockholm.
http://www.dbivard.se

GHP totalvård
Alla GHP:s kliniker fokuserar på problem hos en enskild patientgrupp såsom till exempel skador i rörelseorganen, mag- och tarmåkommor eller ryggproblem. Det innebär att alla som arbetar i verksamheterna är experter på just de problem som deras patientgrupp har. Detta kallar vi för ”Kvalitet genom specialisering”. Detta sätt att arbeta gör att varje klinik har en väldigt stor erfarenhet inom respektive specialitet vilket i sin tur medför en stor yrkesskicklighet, ett bra kollegialt utbyte, hög patientsäkerhet och subspecialisering.
www.ghp.se

Healthylane
Certicos digitala hälsoplattform HealthyLane ingår bland annat sjuk- och friskanmälan som öppnar möjligheten för arbetsgivare att arbeta förebyggande och hälsofrämjande då tjänsten indikerar tidiga signaler på ohälsa i organisationen. Genom verktyget hälsoanalys kan företaget identifiera vilka ohälsoområden som finns och via Accessen finns tillgång till specialistläkare online, genom chatt eller fysiskt besök
www.healthylane.se

Sophiahemmets husläkarmottagning.
Remissförfarande av husläkarpatienter samt äldre med behov av hemsjukvård.
www.sophiahemmetshuslakarmottagning.se

Vasastans Vårdcentral
Sedan juli 2020 en startad och fräsch vårdcentral i hjärtat av Vasastan. Lokalerna är handikappanpassade och moderna. Målet är att patienter skall erbjudas bästa möjliga tillgänglighet till högsta medicinska kvalitet. Kliniken följer Socialstyrelsens rekommendationer och arbetar efter vetenskap.
Utöver möjligheten att få professionell hjälp på plats så har dom även en digital kanal via Ptj24 samt naturligtvis även möjlighet till hemsjukvård för de skörare patienterna.
www.vasastansvårdcentral.se