Miljöpolicy

Adolf Fredriks Fysiocenter tog 2008 fram en miljöpolicy i fast strävan att delta i det globala ansvaret – en bättre miljö.

Här nedan kan du se delar av Adolf Fredriks Fysiocenters miljöpolicy:

  • Att ständigt minska miljöbelastningen med fokus på förbrukningsmaterial, transporter, tvätt och avfall.
  • Att integrera vårt miljöarbete i den dagliga verksamheten.
  • Att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster.
  • Att efterleva lagstiftning och andra krav på miljöarbetet.
  • Att vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete.
  • Att kontinuerligt öka vår kunskap om miljön så att förbättringsarbetet kan fortsätta.
  • Att alla nya medarbetare i företaget tidigt ska informeras om vår miljöpolicy så de kan efterleva den.