David Söderström

Leg. naprapat, VD, Affärsområde privatvården

Verksamhetschef, kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.

Christina Odell

Leg. naprapat, HR samt Styrelseordförande

Kerstyn Håkansson

Leg. sjukgymnast, Affärsområde Primärvårdsrehab

Anders Jansten

Leg. naprapat, vice VD, Affärsområde Företagshälsotjänster

Företags- och friskvårdstjänster. Kund- och avtalsansvarig.

Johannes Rosenqvist

Platschef City/Kungsgatan

Jeroen Hilckman

Platschef Järfälla

Helen Wersén

Platschef Hela Kroppen, Södermalm