Quantcast

Kvalitetssäkrat med certifiering

Adolf Fredriks Fysiocenters kvalitetssäkringen är utformad efter SOSFS:2011:9 socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Revision och förnyad certifiering har skett i feb 2020 och gäller fram till feb 2021.
Se certifikatet HÄR.
Utöver det har kvalitetssäkringen utformats efter välkända kvalitetssäkringsmanualer.

I Adolf Fredriks Fysiocenters kvalitetssäkring tydliggörs och utvecklas följande områden systematiskt:

 1. Ansvar
 2. Lagar och författningar
 3. Försäkringar
 4. Brand och miljösäkerhet
 5. Riskhantering
 6. Avvikelsehantering/Lex Maria
 7. Handlingsplan vid skada
 8. IVO
 9. Utbildning och kompetens
 10. Medarbetare
 11. Samverkan och samarbete
 12. Metoder för diagnostik, vård och behandling
 13. Journaler
 14. Tillgänglighet
 15. Miljö
 16. Teknisk utrustning
 17. Underleverantörer
 18. Kundfokus
 19. Ledarskap
 20. Verksamhetsutveckling
 21. Egenkontroll och uppföljning