Quantcast

Kundnöjdhet

Adolf Fredriks Fysiocenter gör halvårsvis en utvärdering av verksamheten. Genom att skicka ut enkäter där våra kunder får göra en bedömning av de olika områdena av vår verksamhet strävar vi efter att hela tiden bli bättre och öka trivseln för våra kunder. 

Vi har haft en positiv trend i ett flertal av kategorierna där vi ligger mycket högt i ”Lyhördhet & närvaro”, ”terapeutens yrkeskompetens” samt ”hjälpen du fått” vilket vi tycker är oerhört glädjande eftersom det är viktiga parametrar i vår värdegrund.
Men om vi blickar framåt vill vi självklart göra ytterligare förbättringar och vi strävar hela tiden efter att bli bättre och bättre för att ha så nöjda kunder som möjligt.

Att ha mycket nöjda kunder är en del i vår vision!