Affärsidé och vision

”Med högsta engagemang, professionalitet och tillgänglighet ska vi erbjuda behandling, rehabiliteringsträning, dietik, arbetsterapi och förebyggande insatser för att öka många människors livskvalitet”

Vår vision

”ALLA kunder och medarbetare ska vara MYCKET nöjda .”

Adolf Fredriks Fysiocenter har en målsättning att expandera med flera kliniker och på så sätt kunna hjälpa flera kunder. Det ska vi göra tillsammans med mycket nöjda kunder och medarbetare.