Affärsidé och vision

”Med högsta engagemang, professionalism och tillgänglighet erbjuder vi behandling, rehabilitering och förebyggande insatser för att öka många människors livskvalitet”

Vår vision

”Mesta möjliga livskvalitet”

Adolf Fredriks Fysiocenter har en målsättning att expandera med flera kliniker och på så sätt kunna hjälpa flera kunder. Det ska vi göra tillsammans med mycket nöjda kunder och medarbetare.