Affärsidé och vision

”Med högsta engagemang, professionalitet och tillgänglighet ska vi erbjuda behandling, rehabiliteringsträning, dietik, arbetsterapi och förebyggande insatser för att öka många människors livskvalitet”

Vår vision

”ALLA kunder och medarbetare ska vara MYCKET nöjda .”

Adolf Fredriks Fysiocenter har en målsättning att expandera med flera kliniker och på så sätt kunna hjälpa flera kunder. Det ska vi göra tillsammans med mycket nöjda kunder och medarbetare.

För att nå delvisionen ”mycket nöjda kunder” ska kunderna ge oss betyget 9 eller 10 av 10 möjliga.

Idag är 82% av kunderna MYCKET nöjda.
Resterande är nöjda.
Snittbetyget ligger på 9,13.

För att nå delvisionen ”mycket nöjda medarbetare” ska medarbetarna ge oss betyget 9 eller 10 av 10 möjliga.

Idag är 76% av medarbetarna MYCKET nöjda.
Resterande är nöjda.
Snittbetyget ligger på 8,82.