Quantcast

Mag- och bålövningar.
Del 1, Bålens rotationsmuskler.

Mag- och bålövningar.
Del 2, Diagonala främre muskelkedjorna.


Mag- och bålövningar.
Del 3, Diagonala bakre muskelkedjorna.


Mag- och bålövningar. 
Del 4, Främre muskelkedjorna.


Mag- och bålövningar
Del 5, bakre muskelkedjor.

Mag- och bålövningar
Del 6, bålens sidomuskulatur

Den sk "Plankan" för träning av bålmuskulaturen