Quantcast

På filmen här ser man hur belastningen på axlar och nacke minskas markant med ett underarmsstöd.

Enkla tips för bättre ergonomi

Tänk på framtiden, ta hand om din kropp. Lär dig sitta, lyfta och röra dig på ett sätt som är skonsamt för din kropp. Men begreppet ergonomi berör mer än den fysiska aspekten. Det fokuserar även på den psykiska och sociala arbetsmiljön. Tänk på följande och undvik framtida problem:

  • Tillräcklig belysning är viktigt, snåla inte med ljuset. Ett allt för mörkt rum tröttar ut kroppen.
  • Undvik i största mån att få solljus rakt i ansiktet eller blänk i skärmen då du sitter vid datorn.
  • Variera din arbetsställning för en långsiktig ergonomi. Sitt ibland lite tillbakalutad med ryggen ordentligt mot ryggstödet och ibland lite mer upprätt. Stå gärna upp och arbeta ibland, om det är möjligt.
  • Tänk på att ha ett ordentligt stöd för hela underarmen på båda sidor om ditt arbete består av mycket stillasittande eller precisionsarbete.
  • En ergonomisk bildskärm bör placeras med övre delen av bildskärmen i ögonhöjd.
  • Ta regelbundna pauser, gärna med någon fysisk aktivitet.

Adolf Fredriks Fysiocenter kommer gärna ut till ert företag för att se över er ergonomi. Vi hjälper er att justerar inställningar och gör ergonomiska kartläggningar. Kontakta oss på telefon 08-30 04 02.

Mer än justering av stolar & bord

Ergonomi är samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Begreppet innefattar både tekniska och organisatoriska faktorer som påverkar arbetets utformning.

Det är bara i Norden som det, för den stora allmänheten, har kommit att vara liktydigt med inställning av bord och stolar. I USA till exempel är de flesta ergonomerna psykologer.

Ergonomi bygger på en helhetssyn

Som ergonom försöker man se hur saker hänger ihop för att skapa en helhetssyn av arbetet. Målet är att skapa arbeten som människor kan ha länge utan att de får krämpor. Förutom en bra fysisk arbetsmiljö kan ergonomi handla om varierade arbetsuppgifter, inflytande, trivsel och arbetsglädje.